Service en garantie

Vakkundig en betrouwbaar

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan zal , binnen de gestelde garantie periode, eventuele fabricage- en/of materiaalfouten gratis door Airo design worden verholpen, hetzij door reparatie of vervanging van onderdelen. Deze garantie geldt uitsluitend op wasemschouwen welke in Nederland zijn geplaatst. De duur van de volledige garantie bedraagt 2 jaar na aankoop datum en een aanvullende garantie van 3 jaar op onderdelen.

2 jaar na aankoop volledige garantie

en een aanvullende garantie van 3 jaar op onderdelen

Montage

Na montage worden geconstateerde beschadigingen niet onder garantie afgehandeld. Tevens verzoeken wij om de door Airo design voorgeschreven afvoerdiameter en lengte te respecteren. Obstakels in het afvoerkanaal dienen voor gebruik verwijdert te zijn. Gebruiksaanwijzing met onderhoud voorschriften dienen te worden achtergelaten bij de eindverbruiker. Doen zich defecten voor bij normaal gebruik en onderhoud binnen de garantietermijn? Dan worden deze kosteloos hersteld. Uitgesloten van garantie zijn: lampjes, snoeren, stekkers, kunststof onderdelen, vet- en koolstoffilters en glasplaten.

Transport

Transportschade op de vrachtbrief van de transporteur melden. De inhoud direct controleren op eventuele beschadigingen. Reclamaties binnen 48 uur schriftelijk indienen.